Tippe-penger også til marinaen og grendalaget

Nyheter

I oversikten fra Norsk Tipping over de lokale tildelingene fra Grasrotandelen for 2018, er det et par uklarheter som de frivillige i Sula Grendalag og Aune Marina ber oss om å presisere.

Sula Grendalag gjør oss oppmerksom på at det som i statistikken er oppført som bidrag til organisasjonen Sulas Framtid, er penger som går til Sula grendalag. Det ble tilført 43.000 kroner fra Grasrotandelen til Sulas Framtid i fjor.

Aune Marina på Aune ved Svellingen er også en frivillig forening på Frøya som får tildeling gjennom Grasrotandelen. Men fordi kassereren og foreninga har adresse Trondheim, er ikke bidraget til Aune Marina blitt med i Frøya-oversikten. Aune Marina har mottatt 886 kroner fra Grasrotandelen det siste året.