Får bygge utedo - så lenge innholdet ikke renner ut i vannet

Nyheter

Grunneier Alf Strømsvik har tidligere fått tillatelse til å sette opp ei koie på sin eiendom ved Terningvatnet på Inn-Hitra. Koia er et åpent bygg uten overnattingsmuligheter, og ment å være til alment bruk.

Nå søker samme grunneier om å bygge en platting til koia, samt sette opp ei bod for vedoppbevaring og utedo.

Tiltaket ligger i 50 metersbeltet ved Terningsvatnet, og da gjelder samme byggeforbud som i strandsonen.

Teknisk komite har behandlet søknaden. De sier nei til plattingen, men ja til bygging av uteboden. Det settes som forutsetning at utedoet etableres som "snurredass" eller lignende, slik at det ikke blir avrenning til Terningvatnet. Det lå også i søknaden at søker ønsket å installere snurredass.


Ex-rådmannen får tilgivelse og alle tillatelser

Ex-rådmann og lokalpolitiker Torfinn Stub la seg flat og innrømmet at byggingen hadde skjedd uten rette tillatelser. Nå har andre politikere vært på befaring.