Disse Frøyaboligene skiftet eiere

Den dyreste gikk for 3,55 millioner. Se eiendomsoverdragelsene for januar.
Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over eiendommer solgt og overdratt i Frøya kommune i januar 2019.