Håper på bobiltømming ved Lervågen

-Det er ikke tilrettelagt for bobilturisme her ute, mener Bjørg Reitan Bjørgvik. 

Nyheter

Hitra Pensjonistparti har oppfordret Hitra kommune om å etablere plass for bobilparkering i nærhet av Fillan sentrum.

- En stadig økende mengde turister som kommer med bobiler har gitt tilbakemelding på at det savnes en sentrumsnær plass for bobilparkering med tømmemuligheter. Vi er av Hitra den formening at området Vikaholmen vil være en egnet plass, mener pensjonistpartiet.


 

Tidligere har også Hitra Frp etterlyst en løsning.

- Det virker ikke som vi tar bobilturistene på alvor, sa Bjørg Reitan Bjørgvik (Frp) til lokalavisa. Også hun oppfordrer kommunen om å lage en sentrumsnær parkeringsplass.

Hun viser til at det blir stadig flere bobilturister, og at kommunen derfor bør legge forholdene bedre til rette for disse.

- Arbeider med saken

Rådmann Laila Eide Hjertø opplyste i siste formannskapsmøte at Hitra kommune over lengre tid har arbeidet med å få på plass tømmestasjon for bobiler i nærheten av Fillan sentrum. Vikan Nord har vært et aktuelt område for ny oppstillingsplass, men undersøkelser viser at plassen ikke passer inn i det man kan se for seg av utnyttelse av dette området.

Samtidig påpeker rådmannen at parkering av bobiler i Fillan sentrum ikke har begrensninger på kommunens parkeringsplasser.

- Det er god plass for parkering, spesielt på plassen lengst nede mot Vikan er det som regel romslig, mener rådmannen.

Tømmestasjon

Når det gjelder tømmestasjon har kommunestyret bevilget penger til formålet.

- Problemet har vært å finne egnet plass. Vi har god dialog med eierne av industriområdet i Lervågen, og har håp om at det på sikt blir mulig få etablert tømmestasjon der, opplyser Eide Hjertø.


 

Foreløpig er eiendommen under regulering og endelig plassering vil sannsynligvis komme frem under denne saken.

For tømming av bobiler henvises turistene foreløpig til tømmestasjonen på rasteplassen på Sunde, like ved Hemnskjelbrua.