Får bygge naust - men ikke plastre strandkanten

Nyheter

Kystplan har på vegne av Bolig og Næringsutvikling AS, Trondheim, søkt om en rekke tiltak på en eiendom på Ulvøya på Hitra. Det søkes om å bygge naust, å plastre en del av strandsonen og om permanent plassering av en campingvogn. Den delen av eiendommen hvor det søkes om å sette opp naust, ligger innenfor reguleringsplanen for industriområdet Ulvan. De to andre tiltakene ligger i strandsonen innenfor et område som er definert til landbruks- natur- og friluftsliv (LNF) i kommuneplanen.