Får plassere huset slik de ønsket

Nyheter

Etter flere runder med kommunal behandling, får Henny Førde og Tor Arne Kaasbøll bygge hus slik de ønsker det, på Akset på Inn-Hitra. Tomta ligger innnenfor reguleringsplanen for Skoglund, og de har ønsket en annen plassering og retning på huset enn planen tillater. De fikk i første runde avslag i teknisk komite, med henvisning til at hensynet ved reguleringsplanen ble vesentlig tilsidesatt. De klagde på vedtaket, og i i forbindelse med at teknisk komite tok befaring på tomta, trakk de klagen for i stedet å levere en ny søknad.