Fra mandag kan du stemme ja eller nei

Nyheter

Folkeavstemmingen for eller mot vindkraftutbygging på Frøya blir holdt tirsdag 2. april. Men allerede fra førstkommende mandag 11. mars blir det mulig å møte opp på Frøya herredshus (kommunehuset) på Sistranda å avgi forhåndsstemme.

Det vil også bli mulig å forhåndstemme andre steder på bestemte datoer, som på Coop Sørburøya og Coop Sula, Bogøya Supen Pøbb, Stjernesenteret på Sistranda, Frøya Sykehjem og trygdeboliger og Beinskardet omsorgsboliger. Ser ikke erstatningsansvar som en aktuell problemstilling

Trønderenergi mener kommunen ikke kan stoppe vindkraftutbyggingen.