Gir bort 105.000 kroner

Nyheter

Sandstad NKS har avholdt årsmøte (17.02.19) i eldreboligene på Sandstad.

Et arbeidssomt år med 8 styremøter og ett årsmøte.

- Vi har bevilget 105.092 kroner til div. formål, lokalt og til NKS-fond. Vi har hatt høstbasar, solgt fastelavensris og Maiblomster, skolelunsj til 2.klasse på Strand skole, delt ut Rød knapp i aksjon Stopp vold mot kvinner, fotpleie til eldre og pusset opp stua på eldreboligene, laget bed utenfor, gåstaver til eldre, melder foreningen.


Lokale saker, bevilgninger:

Eldre på Innsia kr 7.000,-

Babymassasje kr 10.000,-

Kvamsgrindkollektivet kr 10.000,-

Oppfølgingstj. kr 5.000,-

TV-aksjon ‘18 kr 5.000,-

Sandstad IL varmepumpe kr 5.000,

Skolefrokost kr 3.477,-


Valg for 2019

Leder: Vigdis Athammer

Nestleder: Gunn Fillan Oldervik

Kasserer: Kirsten Hassel Lervik

Styremedlemmer: Lillian Mellemsæther og Inger Lise Soleng Strand

Håndarbeidskomite: Kristin Lyngstad Utseth og Kristin Stølan Sundet.

Valgkomite: Grethe Kvalvik Strand, Eva Sirivik, Else Beate Sætherbø Melhus.

Revisorer: Inger Schei Næss og Tone Ansnes Sætherbø.