Parkeringsplassen vil koste nært en million

Men forventer at fylket vil betale.

Området som skal opparbeides til parkeringsplass 

Nyheter

Frøya kommunestyre skal torsdag ta stilling til finansiering av parkeringsplass på Nordyrøya. Plassen ligger cirka en kilometer fra fergeleiet, men plassen er ment til parkering for reisende til øyrekka.


 


Opparbeidelsen er planlagt i to trinn, hvor byggetrinn 1 er ment å være klar til påske og da påskeutfarten. Totalsummen etter anbud vil komme på 943.750 kroner inkludert mva.

Innstillingen til kommunestyret er at man vedtar finansieringen, men samtidig starter forhandlinger med fylkeskommunen.

" Det forutsettes at det snarest tas opp forhandlinger med Trøndelag fylkeskommune om helt eller delvis dekning av kostnadene, da parkeringsplassen har en direkte sammenheng med et fylkeskommunalt båt- og ferjesamband."