Får bygge om brygge på Halten

Nyheter

Vidar Eidsvaag har søkt om dispensasjon fra Frøyas kommuneplan til å restaurere og bygge om ei brygge på Halten. Søker ønsker å tilbakeføre brygga til tidligere utforming med saltak. Det søkes også om å utvide brygga i bredden.

Forvaltningsutvalget i Frøya har behandlet søknaden og innvilget dispensasjon.