-Dispensasjonen er gått ut

Elin Grubba og Geir Nekstad jubler for formannskapets innstilling. 

Nyheter

Formannskapet på Frøya har nettopp innstilt på at TrønderEnergis dispensasjon for bygging av vindkraftanlegg på Frøya ikke lenger er gyldig.

Det enstemmige vedtaket skapte høylydt jubel blant mange tilhørere, både i gangene og kommunestyresalen.

Lena Skarsvåg har vært aktiv i demonstrasjonen mot vindkraft. Som vara i SP, var hun innkalt til dagens kommunestyremøte.

- Jeg fryktet det ville bli et tøft møte med mange harde diskusjoner. Nå ser det ut som om jeg bare kan kose meg gjennom møtet, sier hun.

Også Eskil Sandvik er veldig godt fornøyd.

- Dette hadde jeg ikke forventet. Nå er jeg bare lettet og glad, sier aksjonslederen.

TrønderEnergi har varslet erstatningskrav mot kommunen dersom kommunestyret lander ned på å trekke tilbake dispensasjonen.

- Foreløpige beregninger viser at TrønderEnergi Vind AS og Frøya Vind AS kan lide tap på over 300 millioner kroner overfor sine leverandører under inngåtte kontrakter dersom prosjektet kanselleres, skriver selskapsledelsen i et brev til kommunen.

Konsernsjef i TrønderEnergi Vind, Ståle Gjersvold sier i en kommentar til formannskapets innstilling at selskapet vil gjøre alt for å få igangsatt prosjektet.

 

Witzøe møter sterk kritikk for vindkraft-engasjementet sitt. Og svarer kritikeren

Salmar-gründer Gustav Witzøe fra Frøya har den senere tid gjort seg bemerket i kampen mot vindmøller. Nå møter han sterk kritikk for engasjementet sitt.