Kommunestyret vil stanse TrønderEnergi

Nyheter

Mot to stemmer vedtok Frøya kommunestyret innstilling fra formannskapet. Dette innebærer at TrønderEnergi ikke har dispensasjon til å bygge vindkraftverket på Frøya.


 

Det var i formannskapet at Arvid Hammernes (V) fremmet forslaget til vedtaket som gikk på at kommunen registrerer at det ikke er startet byggeaktivitet innen tre-årsfristen for dispensasjonen gikk ut, og at kommunen bør vurderer å pålegge stopp i arbeidet med vindkraftverket.

Det var et enstemmig formannskap som vedtok denne innstillinga til kommunestyret. Og etter en langt kortere diskusjon enn forventet på forhånd, vedtok kommunestyret, mot to stemmer, det samme.

Så for andre gang i løpet av en drøy time brøt det ut jubel blant de cirka 50 tilskuerne som hadde møtt opp i kommunestyresalen for å følge de møtene.

Jubelscener etter kommunestyrets vedtak

 

Trønderenergi vil ta rettslige skritt

En av de få tilskuerne som ikke jublet da formannskapet sa sitt, var Trøndereenergis konserndirektør Ståle Gjersvold. I en kommentar til Hitra-Frøya etter formannskapsbehandlingen sier han følgende:

- Vi vil fortsette arbeidet med å realisere prosjektet. Det vi vil gjøre allerede i dag blir å bruke de rettsinstansene som er å bruke i denne sammenhengen, for å få omgjort dette vedtaket, sier Gjersvold.

Det var i forkant av møtene ganske klart at en samlet opposisjon, sammen med SVs ene representant Ola Vie, ville gå for vedtak om at dispensasjonen var utgått. Spenningen lå til hvor mange i Arbeiderpartiet gruppe som ville bli med på vedtaket. Men da APs fire formannskapsmedlemmer gikk for vedtaket, virket saken avgjort.


Witzøe møter sterk kritikk for vindkraft-engasjementet sitt. Og svarer kritikeren

Salmar-gründer Gustav Witzøe fra Frøya har den senere tid gjort seg bemerket i kampen mot vindmøller. Nå møter han sterk kritikk for engasjementet sitt.

 

To stemmer imot

I kommunestyret var det kun to representanter som stemte for den opprinnelige forslaget fra rådmannen om at dispensasjonen ikke var brutt.

Gustav Gjevik sa at han på vegne av Frøya kommune og befolkningen ikke ville ta sjansen på et erstatningskrav fra utbygger på flere hundre millioner kroner.

- Det kan gi store økonomiske følger for de kommunale tjenestene noen år fram i tid. Da vil man kanskje stå overfor valget om det blir nedleggelse av Nordskag eller Nabeita skole.

Gustav Gjevik fikk ingen applaus etter sitt innlegg.  

 

Sammen med Roar Hammernes (også Ap) stemte han i mot det som ble vedtatt.

- Nå tar vi denne risken

Ordfører Berit Flåmo sa at kommunestyret nå tar denne risken.

- Vi har behandlet saken grundig, og vi tar denne risken nå. Når vi gjør vedtaket vil jeg mane til samarbeid, og ikke hovering. Jeg vil mane til at frøyasamfunnet står sammen, sa hun.

Ordfører Berit Flåmo sa at kommunestyret tar en risk ved å gjøre et slikt vedtak, og manet til samarbeid.   Foto: Cecilia Brurok

 

Ordføreren viste til at det hadde vært tøft å stå i saken om vindkraftverket, og å være den som sinnet har blitt vendt mot når politikerne ikke har gjort vedtak som har bakket opp kravene fra Nei til vindkraft. Hun rettet så en spesiell takk til to av de som både er politikere og aksjonister:

- Jeg vil takke Ola (Vie) og Eskil (Sandvik) spesielt. De har gjort det mulig å stå i dette, sa hun.

- Blir harde tak også framover

Arvid Hammernes (V) sluttet seg til ordførerens appell om samarbeid.

- Det kommer til å bli noen harde tak også etter i dag, sa Hammernes.

Arvid Hammernes fremmet forslaget som ble vedtatt