Nei til hus og garasje ved Fredagsvika

Nyheter

Stian Ervik og Ernesta Saldukaite ønsker å få fradelt tomt til bolighus og garasje ved Fredagsvika. Parsellen ligger i et landbruks- natur- og friluftsområde, og i 100-metersbeltet til sjøen.

Et enstemmig forvaltningsutvalg i Frøya kommune har sagt nei til dispensasjon. Det vises i saksframlegget blant annet til at kommunedelplanen for Sistranda (og Ervika) er ny, og at det ikke kom innspill på denne tomta i høringsrunden til planen. I vedtaket heter det at hensynet til kommuneplan og strandsonelov vil bli vesentlig tilsidesatt.