Slik var påsketrafikken gjennom bomstasjonen

Bomstasjonen på Valslag(arkivbilde). 

Nyheter

Trafikktallene fra bomstasjonen på Valslag(se grafen nedenfor) viser at de fleste tok påskeferie allerede fredag 12. april. Da kjørte 922 biler ut av Øyregionen, mens 1797 biler kjørte hitover. På «normal»-fredagen uken før var det henholdsvis 760 og 1476 biler som kjørte samme strekning.