TrønderEnergi tar Frøya-saken videre opp til staten, vil bruke unntaksordning

TrønderEnergis kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem 

Nyheter

TrønderEnergi har valgt å ta konflikten rundt Frøya vindkraftverk opp med Olje- og energidepartementet og ber nå staten gripe inn for å få en rask avklaring. Det skriver E24.no i dag.

Trønderenergi skriver i et brev til departementet at Frøya kommunes vedtak om stans i prosjektet har skapt usikkerhet rundt Trønderenergis rettslige posisjon.

- Denne usikkerheten anser vi som uholdbar, all den tid TrønderEnergi har alle nødvendige tillatelser for å igangsette utbygging av vindparken. Etter vår oppfatning skaper kommunens opptreden også forhåpninger hos motstanderne av vindkraft generelt, og på Frøya spesielt, om at prosjektet kan stoppes. Det er til alles fordel at spørsmålet i dette tilfellet blir avgjort én gang for alle, uten flere utsettelser og omkamper, viser Trønderenergis brev, delvis gjengitt i E24.no


 

Unntaksordning

Trønderenergi ber nå om at staten gir konsesjonen virkning som statlig plan. Dette er ifølge E24 en unntaksordning som kan brukes til å overstyre lokale myndigheter.

 – OEDs særregel om statlig arealplan er en viktig sikkerhetsventil for aktørene i fornybarnæringen. Den skal sikre at man unngår store forsinkelser, unødvendige kostnader og tvil om en gitt konsesjon kan gjennomføres eller ikke, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi til E24.

Rådmannen i Frøya kommune sendte rett før arbeidstidas slutt 15. april et administrativt vedtak til TrønderEnergi, der de krever øyeblikkelig stans i arbeidet med vindkraftverket. Tidligere på dagen hadde konserndirektør Ståle Gjersvold uttalt i et intervju med lokalavisa Hitra-Frøya at kun en stopporde kunne stoppe utbyggingen.


- Vi er i gang med byggingen. Og så lenge vi ikke får en stoppordre, så fortsetter vi

- Bare en stoppordre kan stoppe utbyggingen nå, sier Ståle Gjersvold i TrønderEnergi mandag.

 

Varsler erstatningskrav

Selskapet har truet med flere hundre millioner kroner i erstatning dersom utbyggingen blir stoppet. TrønderEnergi mener man har holdt seg til framdriftsplanen og hadde planlagt oppstart innen treårsfristen for dispensasjonsvedtaket gitt av Frøya kommune. Men aksjonister har som kjent oppholdt seg i utbyggingsområdet og stanset selskapets maskiner fra å sette igang. 11. april vedtok kommunestyret i Frøya at TrønderEnergi ikke har dispensasjon til å bygge vindkraftverket på Frøya.Vil ha rask avklaring

Eidem mener denne saken er viktig for forutsigbarheten i næringa og for troverdigheten til konsesjonssystemet og at det derfor er viktig med en rask avklaring.

- Siden Frøya kommune risikerer å havne i en situasjon med erstatningsansvar mener vi det er i alles interesse å få saken raskt avklart, sier TrønderEnergis kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem til E24.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) har tidligere uttalt til lokalavisa Hitra-Frøya at han ikke vil gripe inn i saken. I dag sier han til E24 at anmodninga fra Trønderenergi nå vil bli forelagt for Frøya kommune før departementet skal ta stilling til spørsmålet om statlig plan.

Lokalavisa Hitra-Frøya besøkte motstandsgruppas fremste talsmann Hans Anton Grønskag på hjemmebane ved inngangen til ei roligere påskeuke. Les det store intervjuet her: