Foreslår ny led for ferge og hurtigbåt som skal spare både tid og penger

Håvard Holte Os 

Nyheter

Med små tilpasninger skal det være mulig å kjøre ferge og hurtigbåt i tilnærmet rett linje mellom Dyrøya og Mausund. Ei ny led vil kunne gi besparelser for båttrafikken mellom Dyrøya og Mausund, og samtidig gi en bedre rute for trafikken til og fra Froan.