Svært fornøyd med plast-vedtak i fylket

1,75 millioner til Mausund.

Tommy Reinås 

Nyheter

Som lokalavisa fortalte om tidligere i dag, skulle fylkesutvalget behandle sak om fordeling av midler til plastopprydding på Trøndelagskysten.

Nå er vedtak gjort, og det er en svært fornøyd Tommy Reinås fra Miljøpartiet de Grønne som kan fortelle at pengene ble fordelt slik det var foreslått. Det betyr at Mausund Feltstasjon for 1,75 millioner kroner til å samle inn plast og maritimt avfall. Oppdretternes Miljøservice AS på Vikna får samme sum.


 

- Dette er en gledelig nyhet for alle som ønsker seg en ren trøndersk kyst. Det er fantastisk at fylkeskommunen går med på å støtte gode krefter som jobber for et plastfritt Trøndelag. Dersom havet skal være en ressurs for oss i lang tid, som vi ønsker, må vi bruke ressursene bærekraftig og holde kysten ren, sier Tommy Reinås, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget.

Han forteller at MDG hadde tiltak mot plastforsøpling som fremste forhandlingssak i budsjettforhandlingene med det rødgrønne flertallet i Trøndelag fylkesting sist. MDG fikk gjennomslag for å sette av 5 millioner kroner til kampen mot marin plastforsøpling. Det er stordelen av disse pengene som ble fordelt i dag. De gjenstående midlene skal støtte prosjekter som skal kartlegge «plastrømmen»/utslipp innafor spesielt sektorene fiskeri/havbruk, landbruk og byggesektoren i Trøndelag.