Inviterer til møte med grendalagene

Foto av Uttianbrua er tatt av Mantas Simonaitis. 

Nyheter

Det første av en serie møter med grendalag på Frøya, blir arrangert på Frøya bibliotek, lørdag 11.mai.
Aller først er det er Uttian grendalag som kommer til biblioteket for å presentere seg selv og sin historie, og fortelle nærmere om ulike tilbud som grendalaget på Uttian har å tilby, forteller biblioteksjef Monika Kopazek-Styczen.


Madsvågens og Vavikas innholdsrike historie

Min tippoldefar Jonas kom roende inn vågen fra Frosta i 1853 med fem barn.

 

- Her blir det mulig å bli litt bedre kjent med den lokale historien og tradisjonen, i tillegg møte lokale ildsjeler som engasjerer seg i grendalagets liv. Etterpå blir det tid til å stille spørsmål og prate litt nærmere over en kopp kaffe.

Frøya bibliotek har tatt initiativet og inviterer til møtene med grendelag fra hele øya, sier Kopazek-Styczen videre.
- Grendalag har alltid stått sentralt i det norske samfunnet og holder posisjonen sin per i dag. Det er de som står for kulturen, tradisjonen og underholdningen.
Serien med grendalagsmøter arrangeres i forbindelse med Bokåret 2019.
Ny rapport om Uttianbruas framtid

Rust i armeringen på grunn av saltvann som trekker inn i betongen