- Et møte kan hindre uønskede situasjoner i Nessadalen

  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Aksjonsgruppa i Nei til vindkraftverk på Frøya har i dag bedt om et møte med ledelsen i TrønderEnergi. Møtet håper aksjonsgruppa kan holdes allerede i morgen, tirsdag 14. mai. Fredag omgjorde som kjent Fylkesmannen Frøya kommunes vedtak om byggestopp og TrønderEnergi har varslet at de vil sette igang utbygging av vindkraftanlegget så snart som mulig.


 

- Vedtaket fra fylkesmannen vil bli behandlet på formannskapsmøte og mulig påklaget til kommunal- og moderninseringsdepartementet. Vi vil anmode Trønderenergi om ikke å starte opp anleggsvirksomheten inntil en evt. klage er behandlet og vi får en endelig avklaring i denne saken. De inngrep som blir gjort er irreversible, det synes derfor naturlig å ikke starte arbeidet på dette tidspunkt. Vi har likevel fått forståelse av at dere planlegger å starte arbeidet i nær framtid, og tenker derfor at et møte mellom aksjonsgruppa og Trønderenergi kan hindre uønskede situasjoner i Nessadalen, skriver aksjonsgruppa i invitasjonen. Brevet er signert Eskil Sandvik, Stine Nordskag, Ola Vie, Astri Reppe, Jan-Egil Eilertsen, Hege Berg Johansen, Per Ole Sandvik og Lene Dahlø Skarsvåg.


- Det kan høres paranoid ut, men vi sjekker med jevne mellomrom

Trønderenergi planlegger oppstart igjen så raskt som praktisk mulig