- Vi fordømmer ulovligheter og hærverk og tar avstand fra ufin oppførsel mot motstandere og arbeidere

Cecilia Brurok 

Nyheter

I en felles pressemelding utsendt etter et dialogmøte tidligere i dag, tar aksjonsgruppa mot vindkraftutbygginga og TrønderEnergi begge avstand fra det som måtte være av ulovligheter og hærverk i og utenfor anleggsområdet i Nessadalen.

- Partene tar avstand fra og fordømmer ulovligheter og hærverk i og utenfor anleggsområdet. Partene tar også avstand fra ufin oppførsel mot motstandere og arbeidere. Trønderenergi og aksjonsgruppa vil etter beste evne bidra til dette, heter det i meldinga utsendt i kveld. Pressemeldinga er sendt ut av Lene Dahlø Skarsvåg i Nei til vindkraftverk på Frøya med henvisning til at den kommer fra begge parter.

De siste dagene har det oppstått to situasjoner som er blitt veldig omdiskutert; den ene er at noen skal ha tilført illeluktende materiale i TrønderEnergis gravemaskin, slik at denne er ubrukelig. Dette ble bekreftet av politiet tidligere i dag.


 

Det andre er at TrønderEnergi mener at en av deres ansatte skal ha blitt forsøkt presset av veien på vei hjem fra Frøya tirsdag kveld.


- Trønderenergi-ansatt forsøkt presset av veien

Politiet har biltype og registreringsnummer

 

Pressemeldinga består ellers av en rekke enkeltpunker:

  • Motstanden er stor. Aksjonsgruppa tar ikke ansvar for alle utenforstående hendelser.
  • Partene vil ha dialog for å finne et godt sted for teltplassen i Nessadalen. Teltplassen er en frisone for motstanderne, ønsker utbygger dialog skal en fra aksjonsgruppa eller stedfortreder møtes ved hovedveien.
  • Trønderenergi skal ha en representant tilgjengelig for henvendelser angående anleggsarbeidet.
  • Partene er enige om å ha en løpende dialog for å oppdatere hverandre om relevante forhold.
  • Aksjonsgruppa vil informere Trønderenergi om natur- og miljøfaglige forhold.
  • Trønderenergi vil informere aksjonsgruppa om eventuelle ulovligheter og/eller andre hendelser som har oppstått.
  • Media skal ikke ha informasjon før eventuelle hendelser er faktasjekket av partene. Uriktige beskyldninger må dementeres.
  • Partene er enige om at vi er uenige. Trønderenergi vil fortsette sitt arbeid i Nessadalen. Aksjonsgruppa vil være talerør for vindkraftmotstand både på Frøya og i resten av Norge. Aksjonsgruppa skal dokumentere alle de negative konsekvensene utbyggingen av vindkraftverk har for natur og miljø på Frøya.