Se animasjonsvideo:

Slik ser de for seg å bygge den spesielle brua over sundet

Nyheter

Float-In har på oppdrag fra Brualliansen i Knarrlagsundet laget et prospekt på hvordan en ny lavbru på vestsiden av Knarrlagsundet kan bli.