Stenger veien forbi Nessadalen

Stengt for vanlig trafikk i hele dag
Nyheter

I dag planlegger utbygger sprenginger i området hvor veien til Frøya vindkraftverk skal anlegges.

Statens vegvesen varsler om periodevise stenginger av fylkesvei 716 forbi Nessadalen gjennom hele uka.

"Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00".

Lokalavisas reporter på stedet får opplyst fra politiet at veien vil være stengt hele tiden fram til klokka 16 i dag. Men det er likevel sluppet gjennom noen laksetrailere.


I en pressemelding skriver Trønderenergi:

" Arbeidet med å anlegge vei inn til vindparkområdet ble påbegynt i forrige uke. Denne uka vil arbeidet fortsette med grave- , bore- , og sprengningsarbeider.

Arbeidene vil medføre at fylkesvegen forbi Nessadalen blir stengt i lengre eller kortere tidsrom på dagtid denne uka og i ukene fremover.

Bakgrunnen for periodevis stenging av fylkesvegen er for å unngå biltrafikk gjennom Nessadalen når det pågår sprengningsarbeider og når det er behov for flytting av maskiner inn og ut av området.

Mandag 20. mai må det påregnes at fylkesvegen gjennom Nessadalen er stengt i tidsrommet frem til kl 16, og det vil være omkjøring på nordsiden.

TrønderEnergi har satt opp en dedikert næringslivskontakt slik at de næringsaktørene som trenger informasjon i dagene og ukene fremover for å planlegge egen logistikk har et fast kontaktpunkt."