Innfører byggeforbud her for å kunne bygge på privat tomt

På bergknausen i forgrunnen ønsker kommunen å bygge demensboliger, med grøntareale foran. 

Nyheter

Hitra kommune planlegger å utvide Hitra helsetun med egne demensboliger. Tomta til demensboligene ble gravd ut bak helsetunet i 2018, men etter råd fra et konsulentfirma vil kommunen heller bruke denne tomta til grøntareale for demensboligene, og i stedet bygge boligene på tomta bak. Tomta som er gravd ut brukes foreløpig som parkeringsplass, og den nye tomta for demensboligene må eventuelt sprenges ut. Kommunen planlegger å bygge parkeringskjeller under parkeringsplassen og demensboligene, og legge «grønt tak» over den delen av parkeringshuset som blir liggende forna demensboligene.