Egentlig skulle det bli asfalt i juni, men så kom det ny beskjed

Det var egentlig forventet at asfalteringen på strekket mellom Malmyran og Titran skulle skje i løpet av juni, men nå blir det før. 

Nyheter

Tidligere denne uka skrev lokalavisa Hitra-Frøya om utfordringene bilister opplever etter at asfalten langs strekningen Malmyran til Titran har blitt fjernet. Det er gjort grunnarbeid for å reasfaltere, men asfalten uteblir.