Har fortsatt tre mulige veier til vurdering

Nyheter

Etter en times lukket sekvens under dagens møte, diskuterte formannskapet i Frøya hvordan de eventuelt vil ta vindkraft-saken videre. Før helga gjorde som kjent Kommunaldepartementet da klart at de støttet Fylkesmannens vurdering av at TrønderEnergi kan fortsette utbygginga i Nessadalen.

- Formannskapet har brukt dagens møte til å gå gjennom dokumentet og anbefalinger fra kommunens advokat, forteller ordfører Berit Flåmo. Men utover å bekrefte at stemninga er god, har ikke politikerne gitt noen signaler om hva de som kommune vil gjøre med tanke på de siste dagers vendinger i saken.

- Vi har funnet at vi skal møtes igjen i morgen tidlig for å gjøre et vedtak om veien videre, sier Flåmo.

Ordføreren forteller at det er skissert tre forskjellige alternative veier videre:

  1. Å gå rettens vei. I dette ligger også en mulighet om å be retten om midlertidig forføyning nok en gang.
  2. Å løfte hele sakskomplekset inn til Sivilombudsmannen
  3. Alternativt ikke gjøre noen ting og ta det som har skjedd til etterretning.

En del av bakteppet og kommunens vurderinger er også at TrønderEnergi før helga gjentok at de vil holde Frøya kommune ansvarlig for forsinkelser i utbygginga.


 

Partiene får nå noen timer til å ta saken videre i sine lokallag, før formannskapet skal møtes på nytt onsdag morgen. Dagens debatt ble tatt under programposten "ordførerens orienteringer og formannskapet vil ha forelagt saken som en formell sak i morgen. Det er endelig kommunestyret som i neste uke vil fatte en endelig beslutning.

Foreløpig har Frøya kommune vist til lovparagrafer og holdt advokatens vurderinger unntatt offentligheten.

- Grunnen er at dokumentet inneholder mange momenter som blir viktig i strategien ved en eventuell rettssak, sier Flåmo.