Veivesenet er skeptiske til spesiell statue i rundkjøringa

Fra markering av at rundkjøringa var etablert på Sandstad 

Nyheter

Hitra kommune ønsker å sette opp en statue av en laks, i rundkjøringa ved tunnelåpningen på Sandstad.