Klager vindkraftsaken inn til Sivilombudsmannen

Hans Anton Grønskag 

Nyheter

Nei til vindkraft på Frøya har klaget kommunaldepartementes avgjørelse om at Trønderenergi har byggetillatelse til Frøya vindkraftverk inn til Sivilombudsmannen. Det forteller Frøya.no i dag.

 - Vi har sendt inn klage på omgjøringsvedtaket til departementet. Vi mener at Sivilombudsmannen må se nærmere på bevisene i saken, sier vindkraftmotstander Hans Anton Grønskag til Frøya.no.

Nei-gruppa mener sivilombudsmannen må se nærmere på bevisene i saken, og har sendt med video-opptak fra Nessadalen og uttalelse fra Nei til vindkrafts advokat Alsaker.


 

Kommunaldepartementet valgte å akseptere fylkesmannens begrunnelse på at aksjonister hadde hindret at Trønderenergi kom i gang med arbeidet innen utløpsfristen. En beskrivelse aksjonsgruppa mener er helt uholdbar, og som de mener det er bevis på ikke stemmer.


 

Et enstemmig formannskap vedtok nylig at Frøya kommune ikke skal forfølge vindkraftsaken videre. Torsdag skal kommunestyret få samme sak til behandling. Knut Arne Strømøy (Sp) er ikke i formannskapet, og har ennå ikke sett advokatens hemmeligstemplede vurdering. Han sa til lokalavisa Hitra-Frøya mandag at han er bestemt på å fremme forslag til kommunestyret om at kommunen tar en rettsak mot staten.

Lokalavisa har også pratet med flere av de andre partiene, deres uttalelser finner du her:


- Så lenge det er håp, må vi prøve alt

- Hvis jeg var dødsyk og ble fortalt om en medisin som ga meg ti prosent sjanse til å overleve, ville jeg gått for den. Slik billedgjør Knut Arne Strømøy (Sp) hvorfor han vil gå til rettsak mot staten.