Det er ikke bare fritt fram å tenne St.Hans-bål

Johan Pettersen jobber med beredskap og forebyggende brannvern for Frøya Brann & Redning. Han forteller at det kan gis tillatelse til bålbrenning på Hitra og Frøya.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Selv om lyng- og skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig så man ikke forårsaker brann. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av St.Hans.