Krever bedre tunnellys

Per Ervik 

Nyheter

Pensjonistpartiets Per Ervik har tidligere tatt opp saken om dårlig lys inne i tunnelene, spesielt ved innkjøringene.

- Jeg hat fått mange hendvendelser om at brå overgang fra dagslys på innkjøringen på Hitra-og Frøyatunnelen og sikkert flere andre tunneler som bilistene må passere igjennom på sine turer. Jeg har selv hatt dårlig erfaring med dette. Dette må veieier Fylkeskommunen få sjekket ut sammen med Statens vegvesen slik at lysstyrken blir i samsvar med dagslyset før innkjøring av tunnelene, mener Ervik.

Har har også tatt opp saken i Regionrådet i Orkdalsregionen, og der er det laget et forslag til uttalelse til Trøndelag fylkeskommune. Her heter det:

"Regionrådet i Orkdalsregionen har i sitt møte 7. juni 2019 behandlet spørsmålet om belysning i tunellene langs Fv 714 mellom Orkdal og Frøya. 

Orkdalsregionen har mottatt bekymringsmelding om dårlig belysning i tunellene, spesielt ved innkjøringen, der den brå overgangen fra dagslys kan bli forvirrende for sjåfører. Denne situasjonen kan bli direkte trafikkfarlig og forårsake ulykker. Mest utsatt per i dag er Hitratunellen og Frøyatunellen langs Fv 714.

Regionrådet anmoder vegeier Trøndelag fylkeskommune om å finne og iverksette en løsning som reduserer risikoen for slike ulykker snarest, innen unngåelige ulykker finner sted."

Regionrådet består av kommunene Agdenes, Frøya, Hitra, Hemne, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord.