Blir ikke med på Larsens utredning

Men veiforbindelse Sula - Bogøya - Mausund blir likevel et politisk tema til høsten.

  Foto: Fra Norconsults utredning på vegne av Sumabo

Nyheter

Sigbjørn Larsen har gjennom foreningen Sumabo bestilt en utredning for veiforbindelse mellom Sula og Mausund. Utredningen er utført av Norconsult, og ble presentert i april.