Advokatfirma ber departementet gjøre om vindkraftvedtak

Advokatfirmaet ber om at arbeidet stoppes 

Nyheter

Nei til vindkraftverk på Frøya har engasjert advokatfirmaet Elden til å ta en gjennomgang av fylkesmannen og kommunaldepartementets vedtak om at TrønderEnergi har byggetillatelse til Frøya vindkraftverk.

Frøya.no forteller i dag at advokatfirmaet har gjort sin vurdering, og levert brev til komunaldepartementet. Her ber de om at departementet gjør om sitt vedtak. Etter Eldens vurdering var Frøya kommunes vedtak om byggestopp et gyldig vedtak, og noe fylkesmannen derfor ikke kunne gjøre om på.

Advokatfirmaet krever også at dette får oppsettende virkning, det vil si at byggearbeidene stoppes. Advokatene varsler at hvis departementet ikke omgjør sitt vedtak, så vil de fremme saken for sivilombudsmannen.

Nei til vindkraftverk på Frøya har allerede sendt saken til sivilombudsmannen.