Får bygge brygge på Gjæsingen

Nyheter

Sølvi og Frode Kulstås har søkt om å få bygge ny brygge på sin eiendom på Gjæsingen. Tomta ligger utenfor området som er avsatt til naust i kommunens arealplan, men forvaltningsutvalget i Frøya kommune har gitt dispensasjon til at brygga kan bygges.