- Jeg sover ikke om nettene

Fikk hagen rasert med øks

Nyheter

- Jeg hadde aldri sett for meg dette.