Måsøval økte omsetningen med nær 350 mill

Asle Rønning 

Nyheter

Måsøval Fiskoppdretts årsregnskap for 2018 viser at frøyaselskapet hadde en omsetning på 850 millioner kroner. Dette er en økning på hele 68 prosent, fra 503,5 millioner året før.