Arrangementsjefen røper publikums-tallet. Og Åge forsterker ryktet om neste år

Vivian Wærøe, restaurant- og arrangementssjefen ved Knarren Brygge  Foto: SALEEM AMAR ALSALEEM

Nyheter

Etter lørdagkveldens storsuksess under årets Åge-konsert på Knarren, oppsummerer restaurant- og arrangementssjef Vivian Wærøe helga som en av de bedre: