Arne, Ragnhild, Stian, Monika og 33 andre skal styre høstens valg

Monika Glørstad, Arne Iversen, Ragnhild Vollan Burø og Stian Vatn er ledere for hver sin valgkrets. 

Nyheter

I høst er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I den anledning må det velges stemmestyrer ved hver krets.