- Dette er en krigserklæring

- Dette er det dummeste TrønderEnergi har gjort, nå kommer de ikke til å få fred. Det er en krigserklæring, sier Rolf Solvang, her i samtale med en politibetjent.  Foto: Syver Lie Rønningen

Nyheter

Vindkraftmotstandere uttrykker seg i dag svært kraftig mot at politiet nå er på plass i Nessadalen for å plukke ned teltleiren aksjonistene har etablert her de siste månedene.