Hans Anton Grønskag

Langer ut mot medienes dekning

Nyheter

Hans Anton Grønskag i Nei til vindkraft på Frøya langer ut mot mediene i dag etter flere saker som omtaler språkbruken og debattkulturen i vindkraftsaken. Grønskag mener mediene generelt er mer opptatt av å skrive om retorikk i stedet for angrep på folk og natur.

- TE/SWM/media elsker å skrive om retorikk! Vi håper dere ikke detter av stolene når vi kaller dette feighet! Vi håper også at dere vet at vi vet hvem som lager drittpakker fra våre grupper og sider, og serverer dette til pressen, skriver Grønskag i en melding sendt til pressen i dag. TE er TrønderEnergi og SWM er Stadtwerke München, hovedeier i utbygginga som nå foregår på Frøya.

- Vi har et håp som gjelder pressen: Lag en sak på folkestyrets rett om mulighet i vårt samfunn! Lag en sak på at selv ikke en dispensasjon er verdt det den skal være! Lag en sak på hvordan makta fungerer når det gjelder vindkraft, og sammenlign med naturmangfolds-lovens anvendelse i andre sammenhenger! Til gjengjeld skal vi skjerpe ordbruken! Likevel skal dere vite - Det er «ikkje band for tanken!», skriver Grønskag.

I dag har både Adresseavisen og NRK Trøndelag store oppslag om særdeles særdeles grove personangrep som har kommet til uttrykk i Facebook-gruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya». Flere uttrykker ønske om død eller skade på meningsmotstandere, skriver Adresseavisen.

– Folk lirer av seg ting jeg nesten ikke trodde var mulig å si i et offentlig ordskifte. Det er både grovt, støtende og krenkende i mange tilfeller. Det kan være helt usaklige personangrep, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i TrønderEnergi til NRK.

Senere i dag har også Hitra-Frøya laget sak på temaet:


 

Hans Anton Grønskag viser til ordtaket "Det er band for talen, men ikkje for tanken".

- Dette ordtaket var skrevet på veggen på gamle Bondeheimen i Trondheim i min ungdom. Kafeen er også kjent som Gildevangen. Det er overmalt, for lengst, men det kan være grunn til å minne om gammelt bondevett. Det er av og til greit at ikke alt sies. Likevel skal mange vite at våre tanker er fri, og at vi har unevnelig tanker om TE/SWM som raserer en kultur og en natur under dekke av å være klimaforkjempere. Vi har meninger om medier som velger å skrive om retorikk i stedet for angrep på folk og natur! Vi har meninger om regjeringspolitikere, Fylkesmann, NVE, Stortinget, kommunepolitikere, fylkespolitikere, lobbyister, emerituser, politi og politimestere som ikke kan uttrykkes i ord som dekker vår følelse av sinne, avmakt og ikke minst redsel for folkestyrets framtid! Vi har meninger om hvordan framtida på Frøya skal fortone seg. Vi vet at det vi har kalt vårt hjem, vår natur, vårt inspirasjonslandskap skal omgjøres til et industriområde på grunn av en løgn – og det er vi som har vernet øya mot dette, og som blir storsamfunnets skyteskive, uttrykker Grønskag.