Politikerne vil hasteinnkalle Witzøe

Gustav Witzøe (i gul skjorte) har lenge markert seg som tydelig motstander av vindkraftutbygging på Frøya. 

Nyheter

Formannskapet i Frøya ber om at rådmannen tar kontakt med SalMar-gründer Gustav Witzøe for å få i stand et hastemøte angående mulige forhandlinger med utbygger.

Dette er det eneste som hittil er kommet fra den lukkede delen av møtet i dag.


Stadtwerke München svarer at de må ha mer enn penger for å tre ut av avtalen

Frøya formannskap vil se på muligheten for å kjøpe ut vindkraftverket i spleiselag med næringslivet. Samtidig sier Stadtwerke München at de må ha mer enn penger for å tre ut av avtalen.

 

I morges ble det innført oppholdsforbud i hele konsesjonsområdet for vindkraftområdet. Det betyr at aksjonistene også må flytte helt ut av leiren de har oppholdt seg i de siste månedene. Også dette vedtaket har skapt sterke reaksoner.

I helga ble det kjent at det tyske selskapet Stadtwerke München, som er hovedeier i utbygginga på Frøya, åpner for å bli kjøpt ut av vindkraftsatsinga og Gustav Witzøe har uttalt at han er villig til å bli med på et spleiselag.Representanter for utbygger Trønderenergi og entreprenør Søbstad har i dag vært i Frøya formannskap for å orientere politikerne om framdrift i utbygginga.


Witzøe møter sterk kritikk for vindkraft-engasjementet sitt. Og svarer kritikeren

Salmar-gründer Gustav Witzøe fra Frøya har den senere tid gjort seg bemerket i kampen mot vindmøller. Nå møter han sterk kritikk for engasjementet sitt.

 

Gustav Witzøe: Det er galskap

Oppdrettsgründeren gir tommelen opp til aksjonistene.