Sjekket rus og fart

11 bilister fikk fartsbot på Lakseveien

Nyheter

Politiet gjennomførte i går en kontroll på Lakseveien (Fv 714)