50-årskonfirmanter i Kvenvær

F.v. Harry Håvik, Johan Leon Langdahl, Kirsten Athammer, Marianne Fredriksen Bergum og Karen Hansine Seehuus. 

Nyheter

Nylig var 50-årskonfirmantene samlet til jubileumstreff i Kvenvær.