Knarrlagsundbrua: Godkjenner avvik fra krav om to kjørefelt

Dagens bru over Knarrlagsundet har bare ett kjørefelt, uten fortau. 

Nyheter

Fylkeskommunens Hovedutvalg for veg, vedtok i slutten av mai å fortsette planleggingen av ny bru over Knarrlagsundet, med ett kjørefelt og fortau.