Tilsyn

Arbeidstilsynet mener Frøya Vind AS brøt forskrift

Arbeidstilsynet mener Frøya Vind ikke hadde en god nok plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø under bygging av vindkraftverket. 

Nyheter

Arbeidstilsynet hadde i august tilsyn med Frøya Vind AS, som er byggherre for Frøya vindkraftverk. Under tilsynet ble den såkalte SHA-planen gjennomgått. Det er en skriftlig plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø, og er hjemlet i byggherreforskriften, paragraf åtte. Tilsynet hadde spesielt fokus på kapittelet i planen som beskriver risikoer og spesifikke tiltak under byggingen av vindkraftverket.