Bensinstasjon-eieren ønsker å flytte inn. Og Coop-en vurderer å komme etter

  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Den store parkeringsplassen (park & ride) og bussholdeplassen ved den nye avkjørselen på Fv. 714 Lakseveien til/fra Krokstadøra har vært i bruk lenge. Men i sommer og høst har anleggsmaskinene også fortsatt med et enda større område på samme sted. Hit kjøres for tida store mengder steinmasser, dette er stein som hentes ut fra sprengningsarbeidet i Melvasslia ved Melvatnet litt lenger nord på Lakseveien.