- Alvorlig inngrep i allemannsretten

- Det finnes ingen lignende sak i Norge

Ola Vie (SV) 

Nyheter

Ola Vie (Sv) er med i aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya. Til det siste kommunestyret i perioden hadde han levert en interpellasjon om politiets oppholdsforbud i vindkraftområdet. Han pekte på at oppholdsforbudet dekker en stor del av Frøyas utmark, og mener at innføringen ikke bare handler om å begrense sjansen til å demonstrere mot vindkraftutbygginga, men også en veldig begrensning av allemannsretten.