Skal håndtere 60.000 betalinger årlig

Varaordfører Torfinn Stub og konserndirektør Næring, Vegard Helland, i SpareBank1 SMN inngikk ny avtale denne uka. 

Nyheter

SpareBank 1 SMN er gjenvalgt som hovedbank for Hitra kommune i tre år med opsjon om forlengelse i enda ett år. Det opplyser banken i en pressemelding.

Banken vant anbudskonkurransen hvor følgende kriterier ble lagt til grunn: Pris samt service, teknisk bistand og rådgiving. I tillegg til SpareBank 1 SMN deltok også DNB og Hemne Sparebank i konkurransen.


 

I følge kommunen leverte banken det beste tilbudet, og dermed videreføres det langvarige samarbeidet.

- Vi er glad for at Hitra kommune gjenvelger oss som hovedbank, og vi takker for tilliten. Vi skal fortsette med å levere gode og effektive banktjenester til glede for kommunen og innbyggerne på Hitra. Det skjer mye i øyregionen og banken skal være med og bidra til høy aktivitet også i årene som kommer, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

- Fjær i hatten

- Dette er en fjær i hatten for oss lokalt, og avtalen gir oss gode muligheter til å satse videre, sier banksjef Marita Wingan som overtok som banksjef i øyregionen for vel en måned siden.

Avtalen omfatter alle virksomheter tilknyttet Hitra kommune. SpareBank 1 SMN skal håndtere kommunens pengestrøm fordelt på ca. 60.000 betalingstransaksjoner årlig. I tillegg er det i anbudsgrunnlaget lagt til grunn et årlig innskuddsvolum på 160 millioner kroner som banken skal forvalte.