Fra kl. 11:

Følg temamøtet om NAV og barnevernet direkte

Nyheter

Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag) fra klokka 11. Dette er et temamøte med NAV og barne- og familietjenesten som hovedtema.

Som vanlig er det mulig å følge kommunestyrets møte enten i salen eller her via web-tv.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune).

Hvilke utfordringerer har man innenfor NAV og Barne- og familietjenesten her lokalt og nasjonalt? Det er utgangspunktet for et temamøtet, som har en rekke innledere:

  • Status nasjonalt og lokalt i NAV – utfordringsbilde ved NAV-leder Hitra og Frøya
  • Diakoni på Hitra ved diakon i Kirken
  • Barnevern i et 3–års perspektiv og status 2019 ved leder barnevern og assisterende rådmann
  • Tidlig tverrfaglig innsats ved kommunalsjef oppvekst
  • Prosjekt barn- og familietjeneste ved prosjektleder