- Altfor strenge kriterier

Sist kommunen skulle ta stilling til veiprivatisering, var Kvistaveien aktuell. Kai Ronny Arntsen protesterte på forslaget. Også i forslaget som nå er lagt fram ,er Kvistaveien på lista med 43 aktuelle veier og veistubber.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Hvis Frøya kommune velger å slutte seg til rådmannens forslag til kriterier for hva som skal være kommunale veier i framtida, betyr det at hele 43 veier og veistubber vil bli overdratt til private.