Nytt drivstoffanlegg skal hjelpe fiskere, feriegjester og havbruket

Sula 

Nyheter

Sula Eiendom AS får tilført 134.400 kroner fra det kommunale næringsfondet for å oppgradere det gamle drivstoffanlegget på Sula. Formannskapet innvilget i dag søknaden.

Sula Eiendom AS har overtatt det gamle drivstoffanlegget. Det er gammelt og dieseltanken er lengre ikke godkjent, opplyser kommunen. Det har ført til at de har avviklet salget av diesel, noe som har ført til problemer for lokale fiskere og feriegjester. De har også oppdrettsaktører som kunder.

Det er innhentet tilbud på nytt anlegg, som vil koste 344.000 kroner. Sula Eiendom har søkt om 170.000 kroner fra det kommunale næringsfondet. Administrasjonen foreslo at søkeren innvilges 134.400 kroner, siden reglene tilsier at det kan gis inntil 35 prosent støtte til søkalte harde investeringer, som f.eks maskiner og inventar. Dette var formannskapspolitikerne enig i.


 

Kjøper spesialbåt for makrellstørje-fiske:

Etter lang fartstid innen havbruk, søker Frode Reppe nå om støtte til fiske etter makrellstørje fra næringsfondet i Frøya.