Guri Kunna videregående skole stenges

Nyheter

Alle fylkets videregående skoler stenges inntil videre. Det melder Trøndelag fylkeskommune torsdag formiddag.

- Fra før er flere skoler stengt på grunn av smitte og mulig smitte blant elever eller folk som står nær elever nær. I dag ble det først tatt en avgjørelse i samråd med fylkeslegen om å stenge de andre videregående skolene i Trondheim, pluss randskolene Melhus og Malvik. På bakgrunn av omfanget ser fylkesrådmannen seg nødt til å stenge de andre skolene. Vi ønsker med dette tiltaket hindre smittespredning og å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig. Vi ser tendenser til at samme situasjon kan utløse ulike tiltak i ulike kommuner, og dette bidrar til uro, noe vi absolutt ikke ønsker. Vi ser også at andre fylkeskommuner iverksetter tilsvarende tiltak som det vi gjør, skriver fylkeskommunen.

Guri Kunna vgs skolested Frøya.  Foto: Hitra-Frøya

- Vi ønsker å ha fokus på primæroppgavene våre og sikre god opplæring til alle elever i de videregående skolene i fylket. Vi ser at ved en slik avgjørelse går ut over de nasjonale anbefaling som foreligger. Vi trenger nå noe tid til å få oversikt, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen i en melding.

Rektor Espen Arntsberg ved Guri Kunna sier til lokalavisa at de skal ha et møte nå klokka 12 for å få klargjort detaljene.

- Vi har nettopp fått meldingen, og elevene er fortsatt på skolen, sier Arntsberg til Hitra-Frøya klokka kvart på 12 torsdag.

Guri Kunna vgs skolested Hitra  Foto: Hitra-Frøya

 

Nasjonale føringer går ennå ikke ut på å stenge alle landets skoler.Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider: Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Som hovedregel anbefaler vi ikke stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning. Midlertidig stenging ved påviste enkelttilfeller for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing kan vurderes.